Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua/ thuê nhà ở xã hội đợt 24 tại các tòa A1.1 A1.2 A2 A3

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua/ thuê nhà ở xã hội đợt 24 tại các tòa A1.1 A1.2 A2 A3

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 24 tại các tòa A1.1; A1.2; A2; A3 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long có địa chỉ tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 13-01/2022/CV-BKTL của Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long ngày 13/04/2022 về việc báo cáo danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 24 các tòa A1.1; A1.2; A2; A3 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long có địa chỉ tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án nhà ở xã hội nêu trên để kiểm tra nhằm loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại: điểm đ khoản 1 điều 20 nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua và đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 24 tại các tòa A1.1; A1.2; A2; A3 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội với biểu mẫu kèm theo tại Văn bản nêu trên trên cơ sở dữ liệu hiện có và không bị trùng.

Xem danh sách tại đây: https://www.soxaydung.hanoi.gov.vn/vi-vn/tin/cong-bo-danh-sach-khach-hang-du-kien-ky-hop-dong-mua–thue-nha-o-xa-hoi-dot-24-tai-cac-toa-a11-a12-a2-a3-du-an-to-hop-nha-o-xa-hoi-va-dich-vu-/536304-227898-857367

Rate this post

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin cho tôi 0972008286